Domov se zvltnm reimem
Domov se zvltnm reimem
Domov se zvláštním režimem (DSZR) je součástí komplexu geriatrického centra, kde je provoz zdravotních lůžek zabezpečen činností početného týmu zdravotnického personálu se sedmi lékaři. Pobyt na sociálním lůžku domova se zvláštním režimem má tak zajištěnu nadstandardní dostupnost zdravotní péče.

Tento domov je typem zařízení sociálních služeb, kde poskytujeme pobytové služby osobám, převážně seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Vzhledem k vyšší soběstačnosti a trendu v zajišťování kvality života ve stáří je kladen velký význam na poskytování vyššího standardu hotelové péče. Pavilon domova se zvláštním režimem je umístěn v nově rekonstruovaném pavilonu. Pokoje zde jsou převážně jedno a dvoulůžkové, vybavené elektricky polohovatelnými lůžky, mnohé s balkony do parkové části areálu, všechny s vlastním sociálním zařízením, televizí a možností připojení na internet.

Služba je hrazena v režimu vícezdrojového financování, kde vedle příspěvků státu, Kraje Vysočina a plateb ze zdravotního pojištění, hradí osoba čerpající tuto službu za ubytování a stravu dle §16 vyhl. 505/2006 Sb. částkou do výše 380,- Kč denně.

Osoba čerpající sociální službu v domově se zvláštním režimem má přiznán některý ze stupňů příspěvku na péči. Tento příspěvek je u domova se zvláštním režimem v souladu se zákonem v plném rozsahu využíván k zajištění zde poskytované sociální pomoci.

Pobyt v domově se zvláštním režimem je založen na smluvním vztahu mezi Osobou a Poskytovatelem, který specifikuje obsah služby, práva a povinnosti smluvních stran (viz. Vzor smlouvy).
Posln domova se zvltnm reimem
DSZR poskytuje pobytové sociální služby občanům, kteří v důsledku stáří či změny zdravotního stavu, nemohou svou sociální a zdravotní situaci řešit vlastními silami v přirozeném domácím prostředí, a ani nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Posláním DSZR je tedy vytvořit podmínky pro prožití klidného, spokojeného a důstojného stáří v příjemném a bezpečném prostředí s důrazem na snahu zachovat, či zlepšit stávající soběstačnost v co nejvyšší možné míře.

Cílová skupina

V Domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby, kterým byl přiznán starobní nebo plný invalidní důchod. Věková struktura cílové skupiny je od 27 let.

Cíle služby

Principy poskytování služeb

1) Dodržování lidských práv a svobod:


2) Respektování volby uživatelů:


3) Individualizace služby:

Okruh osob, kterým službu neumíme poskytnout

Sluba obsahuje tyto zkladn innosti
Zkladn rozsah innost sestv z nsledujcch kon
Fotogalerie
Ke staen