Poslání nemocnice
Zdraví a péče o něj je osobní věcí každého člověka. Nemocnice pomůže o ně pečovat, napravovat je a zlepšovat v případech, kdy na to už sám nestačí.
Bezpečnost a kvalita poskytované péče v Nemocnice Počátky s.r.o. je definována strategií kvality
Etické principy a dodržování morálních zásad se týká všech zúčastněných.
Zlepšení zdravotního stavu, případně zlepšení kvality života pacienta je naším cílem.
Provozní náklady je třeba optimalizovat ve smyslu efektivního využívání zdrojů a vytváření vzájemně výhodných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Výstupem je maximální benefit pro pacienta.
Efektivní, účelná a bezpečná lékařská a ošetřovatelská péče a minimalizací rizikových projevů a rozvojem strategie k prevenci pochybení zdravotníků jsou našim krédem.
Činnost zařízení je třeba zaměřit na zvyšování spokojenosti klientů a zabezpečení výchovy, vzdělávání a výcviku zaměstnanců pro plnění všech požadavků.
Individuální přístup je nutností.

Vedení nemocnice
V Počátkách dne 1. 8. 2010