FAX
+420 565 495 632

 

TELEFON
+420 565 301 370

 

ADRESA
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64  Počátky

  04. 12. 2020

Příkaz ředitele - návštěvy od 7.12.2020

Příkaz ředitele č. 2/2020

 

Pokyny pro návštěvy klientů Domova se zvláštním režimem platné od 7.12.2020 do odvolání.

 

 

Návštěvy v následujícím režimu jsou povoleny na základě usnesení vlády ČR ze dne 30.11.2020 -  č. 1264, kdy jsou rozšířeny výjimky ze zákazu návštěv poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů se zvláštním režimem za podmínky, že se návštěva podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocněni COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodrženi dalších režimových opatřeni poskytovatele.

Návštěvní hodiny jsou denně od 13,00 do 16,00 hodin.

Časy návštěv musí být předem domluveny, a proto je nutné si návštěvní dobu domluvit na oddělení č. 5 – 565301373, je možné volat i recepci - 565301370, kde Vás na oddělení přepojí.

Doba návštěvy je max. 30 minut, je nutné si ji zarezervovat v těchto daných časech:

od 13,00 do 13,30         od 13,45 do 14,15        od 14,30 do 15,00         od 15,15 do 15,45

a dále je nutné  nahlásit jednu z výše uvedených podmínek pro umožnění návštěvy (provedení antigenního testu zdarma přímo v zařízení a to pouze v pracovní dny – pondělí až pátek nebo prokázání se negativním výsledkem a nebo doklad o prodělání onemocnění).

Návštěvy mohou probíhat pouze v režimu max. 2 dospělé osoby na jednoho klienta DSZR a tento klient  může mít v jednom týdnu návštěvu maximálně dvakrát.

Návštěvy musí mít respirátor FFP2 a při vstupu do budovy a odchodu z budovy je nutné si odezinfikovat ruce. Každé navštěvující osobě bude změřena tělesná teplota, pokud bude mít osoba teplotu nad 37,0° C  nebo pozitivní příznak nemoci, návštěva nebude umožněna. Žádáme Vás o dodržování odstupu alespoň 2 metry od všech přítomných osob i od osoby navštěvované.

Každá navštěvující osoba vyplní a podepíše čestné prohlášení, v případě provedení antigenního testu i informovaný souhlas s jeho provedením.

 

 

                                                                                                   Ing. Marie Hrnčířová

                                                                                        jednatelka a ředitelka společnosti

 

 

 

V Počátkách dne 4.12.2020  ZPĚT NA PŘEHLED AKTUALIT