FAX
+420 565 495 632

 

TELEFON
+420 565 301 370

 

ADRESA
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64  Počátky

Geriatrická ambulance

Geriatrická ambulance
 

Medicínsky se vývoj v péči o staré občany, vzhledem k prokazatelně odlišné léčbě od občanů v produktivním věku, jednoznačně odklání od běžné léčby ke specializovanému oboru – geriatrii. Geriatrická ambulance byla u nás otevřena na podzim roku 2008 v nově rekonstruovaných prostorách v pavilonu sociálních lůžek a je přístupná samostatným vchodem z ul. Havlíčkova.

Nabízení služby jsou pro pojištěnce: VZP - Všeobecná zdraovní pojišťovna  (111), ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205), OZP Oborová zdravotní pojišťovna zamětnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) a ZPŠ - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209).

 

Služby geriatrické ambulance

  • ambulantní a konziliární péče o nemocné seniory daného spádového území na vyžádání praktických lékařů a ambulantních specialistů
  • dispenzarizace nemocných propouštěných z lůžka LDN, zajištění kontinuity geriatrické péče
  • funkční hodnocení seniorů se stanovením individuálních léčebných cílů v závislosti na individuálním zdravotním stavu, potřebách a sdílených hodnotách konkrétních seniorů
  • screening populačně významných geriatrických onemocnění (křehkost, hypomobilita, senzorické deficity, demence, deprese, osteoporóza, sarkopenie, inkontinence) a jejich včasné léčení s cílem dosažení co nejzazšího oddálení disability a institucionalizace
  • předoperační vyšetření seniorů zohledňující věková specifika
  • posudková činnost v oblasti geriatricky nemocných
  • konzultační činnost pro agentury domácí péče, pečovatelské domy a ostatní zařízení pečující o seniory
  • konzultační činnost pro individuální pečovatele (rodinné příslušníky či jiné pečovatele), kteří pečují o nemocné seniory v domácím prostředí
  • koordinace zdravotní péče o seniory v daném regionu

 

 

Kontakt

Jméno pozice telefon
MUDr. Jana Pokorná lékařka +420 606 803 771
Ivana Filípková zdravotní sestra +420 721 476 595

 

Provozní doba

Pondělí 8:00 - 12:00 Středa 8:00 - 12:00