TELEFON
+420 565 301 370

 

ADRESA
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64  Počátky

Historie nemocnice

„Není pohnutlivějšího předmětu, jako člověk nemocný; neboť postrádá toho největšího dobra z hlediště pozemského, totiž zdraví těla.“

 

 

ThDr. Augustin Svoboda
zakladatel nemocnice v roce 1873

Historie nemocnice
 

Historie vzniku nemocnice v Počátkách se datuje k roku 1873, kdy byla z podnětu počáteckého děkana ThDr. Augustina Svobody v celkovém nákladu 22 tis. zlatých dokončena. Výnosem c.k. ministerstva vnitra ji byl přiznán statut Všeobecná a veřejná nemocnice. Nemocnice je situována do klidného a zdravého prostředí, novodobou výstavbou nedotčeného idylického městečka na Vysočině. Součástí areálu nemocnice je krásný park sloužící k relaxaci nemocných. 145leté kvalitní poskytování zdravotní péče, dlouhou dobu s pomocí řádových sester řádu Karla Boromejského, bylo provázeno řadou rekonstrukcí a dostaveb.

Tlak  doby na omezování tzv. akutních lůžek ve prospěch lůžek následné péče byl zdrojem ukončení činnosti akutní nemocnice k 31. prosinci 2002.

Počátecká nemocnice se za období své existence stala legendou se silným emotivním vnímáním širokého okolí, a tak není divu, že za značné podpory Města Počátky došlo k jejímu znovuzrození v podobě léčebny dlouhodobě nemocných. Kompletní rekonstrukci nákladem 30 milionů korun prodělaly na přelomu let 2004-2005 všechny budovy sloužící k lékařským účelům. K 1. 6. 2005 je otevřeno 120 ošetřovatelských lůžek. Poslední objekt historicky nejmladší administrativní budovy byl rekonstruován v roce 2008. V červenci 2008 zde byl otevřen „Domov se zvláštním režimem“ se třiceti lůžky, určený zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demencí. Součástí pavilonu sociálních lůžek je i geriatrická ambulance, poskytující seniorům odbornou zdravotní péči v docházkovém režimu.

Realizátorem celého investičního záměru a majitelem nemocnice se stala společnost Nemocnice Počátky s.r.o., která čerpala zejména ze zkušeností jeho zástupců s provozováním Léčebny dlouhodobě nemocných ve Valticích, jejíž vysoký kredit je znám v širokém jihomoravském regionu.

V květnu roku 2018 došlo ke změně vlastníků, nynějším majitelem je společnost Pharmos, a.s.