FAX
+420 565 495 632

 

TELEFON
+420 565 301 370

 

ADRESA
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64  Počátky

Poslání nemocnice

Zdraví a péče o něj je osobní věcí každého člověka. Nemocnice pomůže o ně pečovat, napravovat je a zlepšovat v případech, kdy na to už člověk sám nestačí.

Bezpečnost a kvalita poskytované péče v Nemocnice Počátky, s.r.o. je definována strategií kvality.

Etické principy a dodržování morálních zásad se týkají všech zúčastněných.

Zlepšení zdravotního stavu, případně zlepšení kvality života pacienta je naším cílem.

Provozní náklady je třeba optimalizovat ve smyslu efektivního využívání zdrojů a vytváření vzájemně výhodných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Výstupem je maximální benefit pro pacienta.

Efektivní, účelná a bezpečná lékařská a ošetřovatelská péče, minimalizace rizikových projevů a rozvoj strategie k prevenci pochybení zdravotníků, jsou našim krédem.

Činnost zařízení je třeba zaměřit na zvyšování spokojenosti klientů a zabezpečení výchovy, vzdělávání a výcviku zaměstnanců pro plnění všech požadavků.

Individuální přístup je nutností.