TELEFON
+420 565 301 370

 

ADRESA
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64  Počátky

Poslání nemocnice

Zdraví a péče o něj je osobní věcí každého člověka. Nemocnice pomůže o ně pečovat, napravovat je a zlepšovat v případech, kdy na to už člověk sám nestačí.

Zdravotní péče spočívá v odborném ošetřovatelství, které je zabezpečeno lékaři se specializací, zdravotními sestrami a pracovníky nižšího zdravotního personálu.

Ošetřovatelská péče zahrnuje nezbytnou zdravotní péči, zajištění hygieny, příjmu potravy, polohování, rehabilitační péči a další činnosti nutné k dosažení k maximální soběstačnosti nemocného.

Sociální službu zajišťuje sociální sestra, která udržuje nezbytný kontakt s pacientem a jeho rodinou, úřady, praktickým lékařem a zdravotnickým nebo sociálním zařízením.

Cílem naší péče je udržení a zlepšení kvality života všech našich pacientů a zajištění možnosti následného pobytu v domácím prostředí nebo v zařízeních sociálních služeb.