TELEFON
+420 565 301 370

 

ADRESA
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64  Počátky

Zdravotní lůžka následné péče

Naše geriatrické centrum disponuje 120 lůžky následné péče. Na lůžka následné péče jsou pacienti umísťováni na základě zdravotní indikace a o době hospitalizace dle aktuálního zdravotního stavu vždy rozhoduje ošetřující lékař. Zde jsou pacienti s chronickými chorobami a po stabilizaci akutních onemocnění doléčováni a rehabilitováni. Léčebna je vybavena potřebným vybavením (antidekubitní matrace, polohovací lůžka, EKG, defibrilátor, oxygenerátory, elektroléčba, infralampa, ultrazvuk, motodlahy,...) a využívá moderních ošetřovatelských metod (kognitivní trénink, rehabilitace, konziliární služby v širokém spektru zdravotních odborností). Těžiště zdravotní péče spočívá v odborném ošetřovatelství, které je zabezpečováno lékaři (se specializací převážně v oborech geriatrie, interna a všeobecné lékařství),  zdravotními sestrami a  pracovníky nižšího zdravotního personálu. Ošetřovatelská péče zahrnuje mimo nezbytnou zdravotní péči i zajištění hygieny, příjem potravy, polohování, rehabilitační péči aj. činnosti nutné k dosažení maximální soběstačnosti nemocného. Cílem je udržení a zlepšení kvality života většinou geriatrických pacientů a zajištění možnosti následného pobytu v domácím prostředí nebo v zařízení sociálních služeb. V zájmu pacienta není omezena doba návštěv, nutno však respektovat provozní režim léčebny. Jedná se zejména zdravotní prohlídky a hygienické a léčebné procesy, kdy nutno vyčkat na jejich ukončení. Pobyt pacientů probíhá na čtyřech stanicích ve dvou až čtyřlůžkových pokojích, vybavených televizí. Nad rámec služeb hrazených zdravotní pojišťovnou jsou dle potřeb pacienta poskytovány hygienické a kosmetické prostředky, nutriční výživa a sociální služby. Sociální službu zajišťuje sociální sestra. Tato služba zahrnuje mj. nezbytný kontakt s pacientem, jeho rodinou, úřady, praktickým lékařem a zdravotnickým nebo sociálním zařízením, které souvisí s minulým, či budoucím pobytem pacienta. Geriatrické centrum nabízí pacientům pobyt v pokojích s nadstandardní výbavou.

Nadstandardní zdravotní lůžka následné péče

Vybavení nadstandardního pokoje

 

  • Elektrické polohovací lůžko
  • Uzamykatelné skříně na osobní věci
  • Zabudovaná chladnička s mrazákem
  • Varná konvice
  • Mikrovlnná trouba
  • LED televizor
  • LED televizor
  • Mikrosystém s rádiem a přehráváním CD/MP3/USB
  • WIFI připojení k internetu