TELEFON
+420 565 301 370

 

ADRESA
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64  Počátky

Léčebná rehabilitace

 

Rehabilitace je důležitou součástí péče o naše pacienty. Vlivem přirozených fyziologických procesů dochází často u starých a nemocných lidí k náhlému zhoršení

zdravotního stavu, což vede ke snížení soběstačnosti a ke zvýšení nejistoty při banálních pohybových aktivitách.

Naším cílem je pomocí rehabilitačních procesů zlepšení zdravotního, psychického a funkčního stavu pacienta. Postupné snižování chronické distability, nácvik samostatnosti

a soběstačnosti pacientů dle jejich zdravotního stavu, a to za pomoci těch nejvhodnějších rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a postupů.

Rehabilitace v našem zařízení probíhá individuálně i skupinově pod odborným dohledem zkušených rehabilitačních pracovníků a na doporučení lékaře.

Indikovaná rehabilitace je pacientům poskytována bezplatně.

 

Prostředky rehabilitace

Fyzioterapie a ergoterapie

LTV (léčebná tělesná výchova)

 • Protahování zkrácených svalů
 • Posilování ochablých svalů
 • LTV na neurofyziologickém podkladě
 • Dechová gymnastika
 • Cévní gymnastika
 • Kondiční cvičení
 • Nácvik sedu, stoje, chůze s vhodnou kompenzační pomůckou
 • Nácvik ADL aktivit
 • Nácvik jemné motoriky
 • Nácvik přesunů na vozík

LTV probíhá na lůžku klienta nebo v RHC místnosti.

Pomůcky, které využíváme při LTV: overbally, therabandy, balanční plochy, kineziotapy, ježci, míčky, terapeutická hmota ….

 

Fyzikální terapie:

 • Elektroléčba (VAS – 07, BTL - 5000)
 • Magnetoterapie (Biomag monada plus)
 • Termoterapie
 • Mechanoterapie (Motren duo 1X, Camoped, Rotoped, Motodlaha BTL)
 • Vzduchové dlahy

Motren duo 1X

 •  Přístroj pro komplexní rehabilitaci celého těla s výkonným elektromotorem. Díky své všestrannosti a zkříženému pohybovému vzoru se stal jasnou jedničkou v komplexní rehabilitační péči.
 • Využití má pro rehabilitaci ochablých, nebo zcela pasivních dolních i horních končetin, kdy cvičící může nastavit podporu motoru přístroje pro pasivní nebo asistované cvičení, či cvičit v aktivním režimu.
 • V případě, že se cvičící unaví a přestane šlapat aktivně, přístroj se automaticky přepne do pasivního módu a převezme kontrolu nad cvičením.
 • V průběhu cvičení je automaticky vyhodnocována ztuhlost svalstva končetin a nastavována optimální ochrana pro případný vznik spasmů (křeče). Pokud kdykoliv během cvičení nastanou spasmy, přístroj se přepne na jednu otáčku do opačného směru a uvolní svalový tonus.
 •   

 

 

Kontakt rehabilitace:

Telefon: +420737987220

Email: rehabilitace@ldn-pocatky.cz

Ideální kontaktní časy:

6:30 – 8 :00

10:00 – 11:30

12:00- 13:00